AVÍS LEGAL

Les presents informacions, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús dels llocs web que DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L., d’ara endavant també citada com a DAUCAT, posa a la disposició del públic i, així, complir amb les obligacions legals sobre aquest tema.

 

ÍNDEX DE CONTINGUT DE L’AVÍS LEGAL

 

SOBRE DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L.

Llocs web i dominis

DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. opera a la xarxa, per oferir els nostres serveis, amb el domini DAUCAT.CAT

MOLT IMPORTANT Alguns serveis dels llocs o pàgines de DAUCAT accessibles per als usuaris d’Internet poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

 

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS DE DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L.

L’activitat de DAUCAT és la de, organització i venda de serveis turístics i de viatges, sent l’objecte dels nostres llocs web el d’oferir els nostres serveis a través d’internet per a la informació i oferta de viatges.

L’activitat de DAUCAT és la de, organització i venda de serveis turístics i de viatges, sent l’objecte dels nostres llocs web el d’oferir els nostres serveis a través d’internet per a la informació i oferta de viatges.

 

CARÀCTER INFORMATIU DEL PORTAL

Les imatges que apareixen en la web són merament informatives i orientatives. El client rebrà pels mitjans que sol•liciti la documentació amb tota la informació completa i detallada referent a l’activitat que li interessi.

Els preus que es mostren ho són només a títol informatiu i no seran objecte o part de contracte fins que no hagin estat confirmats després de la formalització prèvia de la reserva via formulari de sol•licitud que trobarà en cadascun dels productes, itineraris i serveis proposats.

 

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI/CE), li informem que DAUCAT, S.A, amb domicili en C/ Carretera d’accés al Llor, 1, C.P. 25211- El Llor (Torrefeta i Florejacs). Lleida, està inscrita en el R.M. de Lleida amb el NIF B-25799933 Tom: 1430, Llibre: 0, Foli: 198, Secció: 8, Fulla: L 28776, estant inscrita en el Registre de Turisme de la Generalitat amb el codi GC-004179.

Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:
Per correu electrònic a info@daucat.cat, o en el telèfon d’atenció al client: +34 973 554 186

 

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús dels llocs DAUCAT per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés dels diferents llocs DAUCAT, les Condicions Generals d’Ús dels llocs DAUCAT presentades a continuació.

L’Usuari dels llocs DAUCAT ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver sofert modificacions.

 

CONDICIONS D’ÚS DELS LLOCS DAUCAT

Els llocs DAUCAT ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva banda dels llocs DAUCAT. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un Els llocs DAUCAT ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva banda dels llocs DAUCAT. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. ofereix a través dels llocs DAUCAT. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

  • Incórrer en activitats il•lícites o il•legals segons l’ordenament jurídic espanyol.
  • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel•lectual i industrial.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes informàtics de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats en el punt anterior.
  • Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades

 

EDAT DELS USUARIS

Els llocs DAUCAT ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva banda dels llocs DAUCAT. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un Els llocs DAUCAT no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a DAUCAT dades de caràcter personal, propis o de familiars.

Per respectar la legislació vigent DAUCAT prohibeix la contractació o reserva de productes a menors de 18 anys o incapacitats legals.

 

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DEL USUARI I DE DAUCAT

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada dels llocs DAUCAT, quedant DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

DAUCAT emprarà tots els esforços i mitjans, raonables i necessaris per facilitar la seva comesa i prestar el servei que desitgem, no obstant l’anterior, DAUCAT no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i omissions en els continguts públics, diferents a la reserva i contractació de serveis, accessibles en els llocs DAUCAT.

No obstant això, el que es disposa en el paràgraf anterior, DAUCAT verifica la informació publicada utilitzant tecnologia i personal qualificat, no obstant això, aquesta pot contenir imprecisions, errates o qualsevol gènere d’error pel que DAUCAT no garanteix l’exactitud o fiabilitat de la informació o del contingut dels llocs DAUCAT.

Els serveis oferts via Internet depenen de múltiples sistemes, tecnologies i elements que no estan sota el control o responsabilitat de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. per això DAUCAT no es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la no disponibilitat o continuïtat del funcionament dels llocs DAUCAT. Així mateix, DAUCAT no es fa responsable de les fallades o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de virus o qualsevol altre programari nociu que pogués estar allotjat en el lloc.

Respecte a l’anterior DAUCAT recomana als USUARIS l’ús d’eines de seguretat (Antivirus, ús de contrasenyes, xifrat d’informació sensible, tallafocs, salva-pantalles, etc.) en els seus equips, per evitar, en tant que sigui possible, danys i perjudicis ocasionats per programari nociu i/o activitats il•lícites de tercers.

 

Registre d’ Usuaris

Per accedir a determinats serveis es precisa la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs DAUCAT als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés als llocs DAUCAT i durant de la utilització del mateix, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

 

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes als llocs de DAUCAT. En cas que l’USUARI usi aquests enllaços, DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. li informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts.

En cap cas DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests híper-vincles o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il•lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. Indicant-ho para, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de DAUCAT, S.A està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això als apartats d’avís legal, o similars, en els llocs fos del control directe de DAUCAT.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

PRIVADESA

En algunes pàgines i opcions dels llocs DAUCAT s’usen cookies. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un Usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari, mai en els de DAUCAT. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

Per a major informació veure: http://www.daucat.cat/politica-cookies

IMPORTANT. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades referides rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, ha de saber que si ho fa és possible que no pugui usar la plena funcionalitat de lloc.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el que es disposa en la Llei 13/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

DAUCAT respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. com a responsable del fitxer, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Perquè l’Usuari pugui rebre informació i, si escau, poder reservar els productes i serveis que DAUCAT ofereix a través dels llocs DAUCAT, és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats. Aquestes dades seran incloses en fitxers responsabilitat de DAUCAT.

Li recordem que és deure de l’usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades i que hagués registrat en el nostre lloc, per procedir al seu manteniment en els nostres fitxers.

Aquests fitxers es troben registrats en l’Agència de Protecció de Dades i tot el procés d’obtenció, emmagatzematge i manteniment es troben sotmesos als mecanismes de seguretat corresponents segons estableix la llei.

Aquestes dades s’obtenen amb la finalitat de poder lliurar a l’Usuari els nostres serveis, donar-los tràmit (gestió i cobrament dels productes i serveis adquirits) i enviar informació i publicitat sobre les ofertes, promocions i recomanacions de DAUCAT quan així ens ho indiqui.

DAUCAT no comunicarà les seves dades personals a cap tercer aliè a la nostra organització.

Destinataris de serveis i viatges:

En el cas que l’Usuari desitgi contractar els productes i serveis que se li ofereixen en els nostres llocs, DAUCAT haurà de comunicar les seves dades personals (les imprescindibles i obligatòries) a les companyies, proveïdores o organitzadores dels mateixos per poder tramitar la reserva; Si escau també es comunicaran aquelles de caràcter opcional que reflecteixin les seves preferències per a la prestació específica i adequada del servei contractat.

Així mateix, s’entén que les dades que l’Usuari ha registrat voluntàriament són veraces, i a l’efecte del que es disposa en l’article 34.i) LOPD, presta el seu consentiment de forma implícita en la contractació del servei o en reclamacions al mateix, perquè puguem transferir les seves dades als destinataris i en els termes i condicions indicats en el paràgraf anterior, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable a l’exigida per la LOPD.

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició que la LOPD li atorga enviant una carta certificada, o en un altre mitjà admissible segons la legislació vigent, a l’atenció del responsable LOPD en els termes que estableix l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es canal del ciudadano) a la nostra adreça. En tot cas pot sol•licitar informació sobre aquest tema a info@daucat.cat.

 

POLÍTICA DE COOKIES

A continuació, DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. li informa sobre l’ús de les cookies a les seves pàgines web.

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre uns altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

Cap de les cookies usades a la nostra web recull informació personal identificable sobre la seva persona.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, existeix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat segons el comportament de navegació.

Per a més informació referent a això pot consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos

Cookies utilitzades a la web de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L.

A continuació, s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal, així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 2 cookies d’aquest servei,

Nom de la cookie Durada Descripció
_ga 2 anys Es fa servir per distingir els usuaris
_gat 10 minuts Es fa servir per limitar el percentatge de sol•licituds.

Pot trobar més informació sobre aquest tema i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies en aquesta página.

A través de l’analítica web s’obté informació relativa al nombre d’usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Finalment, es descarrega en el seu navegador una cookie identificada com pll_language. Aquesta cookie és utilitzada per guardar la seva preferència d’idioma.

Cookies externas

La inclusió de links a FB o altres xarxes socials a la pàgina de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. implica la inclusió de cookies que s’activen en sol•licitar serveis d’aquests links, per exemple, en fer clic en ells. Les polítiques d’ús d’aquests links externs han de consultar-se a les seves pròpies pàgines. DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. no coneix ni assumeix el comportament de cookies externes d’aquests serveis.

Acceptació de la Política de cookies

DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. assumeix que vostè accepta l’ús de cookies. No obstant això, mostra informació sobre la seva Política de cookies en la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l’objecte que vostè sigui conscient.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Tancar. S’oculta l’avís a la present pàgina.
  • Modificar la seva configuració (veure més endavant). Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. i modificar la configuració del seu navegador.
  • Veure política de Cookies

Como modificar la configuració de las cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l’operativa és diferent, la funció de ‘Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

 

SOBRE LES COOKIES DE GOOGLE ANALYTICS

Els llocs web de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. no emmagatzemen cookies en cap cas, solament s’usen per a la implementació de Google Analytics i per a la navegació en curs.

Sobre aquest tema, li informem que Google Analytics és un servei d’anàlisi web prestada per Google Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

En utilitzar aquest lloc, consents el tractament de la teva informació personal (és anònima i solament tracta la IP) per part de Google únicament en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

IMPORTANT: Pot refusar el tractament de les teves dades si rebutja l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, ha de saber que si ho fa és possible que no pugui navegar pel lloc amb totes les seves funcionalitats.

 

PROPIETAT INTELECTUAL i COPYRIGHT

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació o reproducció, i estan protegits pels drets de Propietat Intel•lectual i Industrial.

Alguns continguts d’aquest portal han estat cedits per diferents entitats i professionals amb els quals DAUCAT col•labora.

Concretament, els textos de les espècies ornitològiques referides, han estat extrets de l’Enciclopèdia d’Aus d’Espanya editada per SEO/BirdLife i la Fundació BBVA,

SEO/BirdLifeSEO/BirdLife (Societat Espanyola d’Ornitologia), l’organització pionera de la conservació de la natura i la biodiversitat a Espanya.

 

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L. i/o el titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col•laborador o soci de DAUCAT SERVEIS TURÍSTICS DE CATALUNYA, S.L.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.